Data Search

Find folding metrics (explained here) within the human reference genome (GRCh38/hg38) based on their genomic coordinates, or find specific regions which have interesting folding properties (by filtering based on their folding metric values).

You can browse the data visually using JBrowse - user guide here.

If you would like to find data for specific genes use the Gene Search tool.

Users are limited to downloading about 2.5 million nucleotides worth of a data at a time. If you would like the entire data set it can be found here.

Download your results by clicking the "CSV" download button at the bottom of the page.

Select data from a specific chromosome.
Data export restricted to 2.5M nucleotides at a time.
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,361
Ending coordinate (hg38): 18,035,480
Minimum free energy (kcal/mol): -5.8
z-score: 0.412
p-value of z-score: 0.61
Ensemble Diversity: 18.6
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
ACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAUCAUCCACCCUUACUACUUCCAUCCCUUGGCAACUACUACU
.................((((((..................(((((.......))))).......((........)).............................))))))........
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,361
Ending coordinate (hg38): 18,035,480
Minimum free energy (kcal/mol): -5.8
z-score: 0.412
p-value of z-score: 0.61
Ensemble Diversity: 18.6
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
ACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAUCAUCCACCCUUACUACUUCCAUCCCUUGGCAACUACUACU
.................((((((..................(((((.......))))).......((........)).............................))))))........
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,361
Ending coordinate (hg38): 18,035,480
Minimum free energy (kcal/mol): -5.8
z-score: 0.412
p-value of z-score: 0.61
Ensemble Diversity: 18.6
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
ACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAUCAUCCACCCUUACUACUUCCAUCCCUUGGCAACUACUACU
.................((((((..................(((((.......))))).......((........)).............................))))))........
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,361
Ending coordinate (hg38): 18,035,480
Minimum free energy (kcal/mol): -5.8
z-score: 0.412
p-value of z-score: 0.61
Ensemble Diversity: 18.6
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
ACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAUCAUCCACCCUUACUACUUCCAUCCCUUGGCAACUACUACU
.................((((((..................(((((.......))))).......((........)).............................))))))........
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,361
Ending coordinate (hg38): 18,035,480
Minimum free energy (kcal/mol): -5.8
z-score: 0.412
p-value of z-score: 0.61
Ensemble Diversity: 18.6
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
ACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAUCAUCCACCCUUACUACUUCCAUCCCUUGGCAACUACUACU
.................((((((..................(((((.......))))).......((........)).............................))))))........
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,361
Ending coordinate (hg38): 18,035,480
Minimum free energy (kcal/mol): -5.8
z-score: 0.412
p-value of z-score: 0.61
Ensemble Diversity: 18.6
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
ACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAUCAUCCACCCUUACUACUUCCAUCCCUUGGCAACUACUACU
.................((((((..................(((((.......))))).......((........)).............................))))))........
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,401
Ending coordinate (hg38): 18,035,520
Minimum free energy (kcal/mol): -10.3
z-score: 0.691
p-value of z-score: 0.8
Ensemble Diversity: 21.48
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
AUUUACUUGAAGUGUAAAUAUAAUAGUUUUUAGUAUAUUUACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAU
......((((((((((((((((.((.....)).))))))))))..(((((...((....)).)))))......(((....((((((.......))))))....)))....))))))....
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,401
Ending coordinate (hg38): 18,035,520
Minimum free energy (kcal/mol): -10.3
z-score: 0.691
p-value of z-score: 0.8
Ensemble Diversity: 21.48
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
AUUUACUUGAAGUGUAAAUAUAAUAGUUUUUAGUAUAUUUACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAU
......((((((((((((((((.((.....)).))))))))))..(((((...((....)).)))))......(((....((((((.......))))))....)))....))))))....
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,401
Ending coordinate (hg38): 18,035,520
Minimum free energy (kcal/mol): -10.3
z-score: 0.691
p-value of z-score: 0.8
Ensemble Diversity: 21.48
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
AUUUACUUGAAGUGUAAAUAUAAUAGUUUUUAGUAUAUUUACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAU
......((((((((((((((((.((.....)).))))))))))..(((((...((....)).)))))......(((....((((((.......))))))....)))....))))))....
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
Chromosome: chr17
Strandedness: -1
Starting coordinate (hg38): 18,035,401
Ending coordinate (hg38): 18,035,520
Minimum free energy (kcal/mol): -10.3
z-score: 0.691
p-value of z-score: 0.8
Ensemble Diversity: 21.48
Frequency of MFE in ensemble: 0
Sequence & Folding Structure:
AUUUACUUGAAGUGUAAAUAUAAUAGUUUUUAGUAUAUUUACAGAAUUGUACAGCCAUUGCCACAAUCAAUUUUAGAACAUUUUUAUCACCCUUAAAAGAAACCUGCACCCUUUAGCUAU
......((((((((((((((((.((.....)).))))))))))..(((((...((....)).)))))......(((....((((((.......))))))....)))....))))))....
Forna Structure: Visualize MFE with FORNA
CSV